Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

VIII. Piusz pápa TRADITI HUMILITATI részlet

 

Valójában ez az igazán halálos eszme a vallási közömbösség, elutasítja még a megvilágosító fényt is, ami egyértelműen arra figyelmeztet bennünket, hogy ezen nem összeillő (diszharmonukis) vallások között, ha az egyik igaz, a másik feltétlenül hamis, és hogy nem lehetne kapcsolata fénynek a sötétséggel.
Szükséges, Tiszteletreméltó Testvéreim, megerősíteni az embereket az ilyen (szofista) csalók ellen, tanítva azt, hogy a katolikus hit az egyetlen igaz, ahogy az Apostol mondja: "Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség" (Ef 4,5). Ahogy Szent Jeromos mondta: Akik a bárányt eszik ezen a házon kívül, elfognak pusztulni ugyanúgy mint azok, akiket elvitt az árvíz, mert nem tartózkodtak Noé bárkájában.
...Valójában Jézus nevén kívül, más név nem is adatott az embereknek, aki képes megmenteni őket (Csel 4,12); aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik (Márk 16:16).

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk