Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

VIII. Bonifác pápa UNAM SANCTAM részlet

 

A hit által sürgetve, kötelesek vagyunk azt hinni és tartani, hogy az Egyház, egy, szent, katolikus és apostoli is. Szilárdan hiszünk őbenne és egyszerűséggel megvalljuk, hogy rajta kívül nincsen sem üdvösség sem bűnök bocsánata, ahogyan a hitves az Énekek Énekében (6,8) hirdeti; egy a galambom, a szeplőtlenem, egyetlene anyjának, kedveltje szülőjének és egyetlen misztikus testet képvisel, amelynek feje Krisztus, és Krisztus feje pedig Isten.(1 Kor 11,3) Benne tehát egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. (Ef 4,5) A vízözön idején csak Noé egyetlen bárkája testesítette meg az egyedüli Egyházat, ennek a bárkának miután végleg elkészült, csak egyetlen vezetője és kormányosa volt, Noé, és azt olvassuk, hogy ezen a bárkán kívül minden, ami a földön létezett elpusztult.

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk