“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

1000px-Flag_of_the_Papal_States_(pre_1808).svg

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Pápa Kérdés, Antipápák

 

Jorge Mario Bergoglio (Ferenc) - Eretnek és szabadkőműves
Joseph Ratzinger (XVI. BENEDEK) - Eretnek és szabadkőműves
Karol Józef Wojtyła (II. JÁNOS PÁL) - Eretnek
Albino Luciani (I. JÁNOS PÁL) - Eretnek
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (VI. PÁL) - Eretnek
Angelo Giuseppe Roncalli (XXIII. JÁNOS) - Eretnek
Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli (XII. PIUSZ) - Eretnek és szabadkőműves

(A fenti személyekkel kapcsolatos kijelentések egyértelműen biztosak és semmi kétség nem fér hozzájuk)


Achille Ratti (XI. PIUSZ)tévtanító, erősen eretnek gyanús
Giacomo della Chiesa (XV. BENEDEK) - tévtanító, erősen eretnek gyanús
Giuseppe Melchiorre Sarto (X. PIUSZ) - tévtanító, erősen eretnek gyanús
Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci (XIII. LEÓ) - tévtanító, erősen eretnek gyanús (neotomizmus, keresztényszocializmus kezdete)

Giovanni Maria Mastai-Ferretti gróf (IX. PIUSZ) - tévtanító, erősen eretnek gyanús
- A szabadkőműves páholyok jó része egyértelműen szabadkőművesnek tartja. (1835. augusztus 15-én csatlakozott)
- A liberális bíborosok választottja (a konklávén konzervatív bíborosokkal szemben a liberálisok kerültek előnybe)
- Az első liberális pápa
- Klemens Wenzel Lothar von Metternich (osztrák kancellár) vétója ellenére is megválasztották
- Giacomo Antonelli államtitkára ismert szabadkőműves volt
- Liszt Ferenccel az ismert szabadkőművessel is szoros barátságot ápolt
- Kezdetben teljesen liberális volt, biztosította a sajtó és gyülekezési szabadságot, a bűnözőket szabadlábra helyezte, minisztériumot állított fel
- Olasz nacionalizmusa is ismert volt
- Epilepsziájából egyes források szerint sohasem gyógyult fel
- A szabadkőműves kapcsolatok ápolásáért egy adomány követ (pápai kő) is küldött a Washington Monument alapzatába.
- Alatta bukott el végleg a Patrimonium Petri, (Szent Péter öröksége) a pápai állam. A világ végezete ezzel kezdetét vette.


Egyház kép IX. Piusz alatt:
Az Osztrák–Magyar Monarchia, Franciaország, Németország, Olaszország  püspökeinek nagy része eretnek és tévtanító
A püspökök egy része a szabadkőművességhez is csatlakozott
A püspökök jó része forradalom párti
Az alsópapság kevés kivétellel forradalom párti és eretnek


Európai politika IX. Piusz alatt:
A legtöbb európai vezető kevés kivétellel szabadkőműves

1750-től, de legfőképpen a francia forradalomtól IX. Piusz-ig:
- Bűnös és tehetetlen püspökök korszaka
- A rend felborul, az eretnekségek, simonia és tévedések megfertőzik az "egyház" látható szervezetét
- Erkölcstelenség pusztít a legfelsőbb szinteken is

A keresztény katolikus egyház hit szerint, eretnek nem lehet pápa, püspök vagy pap és semmilyen egyéb egyházi méltóságot nem képviselhet. Egy eretnek nem tartozik Krisztus testéhez és nem adhat fel érvényesen szentségeket (kivétel a keresztség szentsége). Egy eretnek semmilyen Istentől kapott hatalommal, erővel nem rendelkezik.

A keresztény Katolikus hagyomány alapján a pápa nem taníthat tévedést, eretnekséget meg legkevésbé sem, ez kiterjed a pápa mindennapi életére és nem csak Szent Péter tanítói székére! A pápa hit és erkölcsi kérdések szempontjából szent és tévedhetetlen, ilyen esetekben az ő szava a döntő. Az egykori pápák által kiátkozottakkal nem imádkozhatunk, és nem lehetünk még csak egy fedél alatt sem.
 

© CopyRight 2017, KeresztenyKatolikus.uk