Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Pápa Kérdés, Antipápák

 

Jorge Mario Bergoglio (Ferenc) - Eretnek és szabadkőműves
Joseph Ratzinger (XVI. BENEDEK) - Eretnek és szabadkőműves
Karol Józef Wojtyła (II. JÁNOS PÁL) - Eretnek
Albino Luciani (I. JÁNOS PÁL) - Eretnek
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (VI. PÁL) - Eretnek
Angelo Giuseppe Roncalli (XXIII. JÁNOS) - Eretnek
Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli (XII. PIUSZ) - Eretnek és szabadkőműves

(A fenti személyekkel kapcsolatos kijelentések egyértelműen biztosak és semmi kétség nem fér hozzájuk)


Achille Ratti (XI. PIUSZ)tévtanító, eretnek,
Giacomo della Chiesa (XV. BENEDEK) - tévtanító,  eretnek
Giuseppe Melchiorre Sarto (X. PIUSZ) - tévtanító, eretnek
Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci (XIII. LEÓ) - tévtanító, eretnek (neotomizmus, keresztényszocializmus kezdete)

Giovanni Maria Mastai-Ferretti gróf (IX. PIUSZ) - tévtanító, eretnek szabadkőműves
- A szabadkőműves páholyok jó része egyértelműen szabadkőművesnek tartja. (1835. augusztus 15-én csatlakozott)
- A liberális bíborosok választottja (a konklávén konzervatív bíborosokkal szemben a liberálisok kerültek előnybe)
- Az első liberális antipápa
- Klemens Wenzel Lothar von Metternich (osztrák kancellár) vétója ellenére is megválasztották
- Giacomo Antonelli államtitkára ismert szabadkőműves volt
- Liszt Ferenccel az ismert szabadkőművessel is szoros barátságot ápolt
- Kezdetben teljesen liberális volt, biztosította a sajtó és gyülekezési szabadságot, a bűnözőket szabadlábra helyezte, minisztériumot, demokratikus kormányzatot állított fel
- Olasz nacionalizmusa is ismert volt
- Epilepsziájából egyes források szerint sohasem gyógyult fel
- A szabadkőműves kapcsolatok ápolásáért egy adomány követ (pápai kő) is küldött a Washington Monument alapzatába.
- Alatta bukott el végleg a Patrimonium Petri, (Szent Péter öröksége) a pápai állam. A világ végezete ezzel kezdetét vette.

New York Times cikke IX. Piusz szabadkőműves tagságáról és az onnan való hivatalos kiközösítéséről... (1874)
http://query.nytimes.com/gst/abstract.htmlナ

A pápaság 1870-ben végleg megszűnt, ez nem kétséges, mikor a pápai állam elesett.


Egyház kép IX. Piusz alatt:
Az Osztrák–Magyar Monarchia, Franciaország, Németország, Olaszország  püspökeinek nagy része eretnek és tévtanító
A püspökök egy része a szabadkőművességhez is csatlakozott
A püspökök jó része forradalom párti
Az alsópapság kevés kivétellel forradalom párti és eretnek


Európai politika IX. Piusz alatt:
A legtöbb európai vezető kevés kivétellel szabadkőműves

1750-től, de legfőképpen a francia forradalomtól IX. Piusz-ig:
- Bűnös és tehetetlen püspökök korszaka
- A rend felborul, az eretnekségek, simonia és tévedések megfertőzik az "egyház" látható szervezetét
- Erkölcstelenség pusztít a legfelsőbb szinteken is

A keresztény katolikus egyház hit szerint, eretnek nem lehet pápa, püspök vagy pap és semmilyen egyéb egyházi méltóságot nem képviselhet. Egy eretnek nem tartozik Krisztus testéhez és nem adhat fel érvényesen szentségeket (kivétel a keresztség szentsége). Egy eretnek semmilyen Istentől kapott hatalommal, erővel nem rendelkezik.

A keresztény Katolikus hagyomány alapján a pápa nem taníthat tévedést, eretnekséget meg legkevésbé sem, ez kiterjed a pápa mindennapi életére és nem csak Szent Péter tanítói székére! A pápa hit és erkölcsi kérdések szempontjából szent és tévedhetetlen, ilyen esetekben az ő szava a döntő. Az egykori pápák által kiátkozottakkal nem imádkozhatunk, és nem lehetünk még csak egy fedél alatt sem.
 

A vatikáni antipápák listája

I. Ferenc XVI. Benedek
I. János Pál
II. János Pál
VI. Pál XXIII. János
XI. Piusz
XII. Piusz
XV. Benedek X. Piusz
IX. Piusz
XIII. Leo

A démonoktól megszállt sátánimádó trónbitorlók:

18057871_2020184444875872_1663144871969695045_n

A képen XII. Piusz a szabadkőműves jelképet  mutogatva

18076880_2020184458209204_5343442053436254472_o

Ferenc trónbitorló a sátán és a szabadkőművesek jelképét mutogatva

20369020_2072276376333345_1827545789215868183_o
18118974_2020184281542555_5911340199821029623_n 18118648_2020184271542556_5295966406809510106_n
18058110_2020184278209222_4606610482312709023_n

Benedek trón bitorló a sátáni jelképpel

18118800_2020184344875882_7569299366586978029_n

II. János Pál az antikrisztusi fordított keresztes székben és a koránt csókolgatva

19143805_2048328305394819_410734570777576604_o
20842209_2083204025240580_9122281099264048503_n

Ferenc trónbitorló evolúciós könyvet reklámoz

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk