Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

IV. Jenő pápa CANTATE DOMINO részlet

A Római Egyház úgy véli, vallja, és hirdeti, hogy azok, akik nem élnek a katolikus egyházban,nem csak a pogányok, hanem a zsidók, eretnekek és szakadárok nem lehetnek részesei az örök életnek és „az örök tűzre kerülnek, amely az ördögnek és angyalainak készült"[Máté. 25:41], kivéve, ha életük vége előtt csatlakoztak a nyájhoz; az egyházi szervezet egysége olyan erős, hogy az üdvösség csak azok jutalma, akik megmaradnak az egyház szentségében (kegyelmében), semmi böjtölésnek, alamizsnának, és egyéb jámborságoknak, keresztény praktikáknak, szolgálatoknak, amik az üdvösség jutalmát gyarapítják nincs haszna, ahogy annak sem, ha valaki Krisztus nevéért meghal, ha csak nem marad meg a Katolikus Egyház egységében, annak kebelén.

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk