Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

A házszentelés

(Vízkereszt ünnepén, jan. 6.)

 

A házszentelést végző ezzel a köszöntéssel lép a házba :

Békesség e háznak és mindazoknak, akik benne laknak.

 

(Szenteltvízzel meghinti a házat, miközben mondja :)

Hints meg engem, Uram, izsóppal és megtisztulok ; moss meg engem és fehérebb leszek a hónál.

(Miserere . . .) Könyörülj rajtunk, Isten . . .

Dicsőség az Atyának . . .

Uram, hallgasd meg könyörgésemet!

És az én kiáltásom jusson eléd! Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel.

Könyörögjünk. Szent, örök Isten, mindenható Atyánk, hallgass meg minket és kegyesen küldd le az égből szent angyalodat, hogy őrizze, ápolja, oltalmazza, látogassa és védelmezze mindazokat, kik e házban laknak. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Áldd  †  meg, Uram, mindenható Isten ezt a (helyet) házat, hogy egészség, tisztaság, erő, erény, alázatosság, jóság, szentség, a törvény teljessége lakozzanak benne és hálaadás az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek ; és ez az áldás maradjon e (helyen) házon és lakóin most és mindenkoron. Ámen.

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk