Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Az egy keresztség a bűnök bocsánatára

“A keresztkútnál ígérem Istenemnek, hogy keresztény katolikus hitemről mindig kész leszek vallást tenni és e szent hitet  cselekedeteimmel is gyakorolni ; továbbá, hogy parancsolatait megtartom s minden bűnt és bűnre szolgáló alkalmat elkerülök.”

A vízzel való keresztség (mint szentség) nélkül lehetetlen üdvözülni - Tridenti Zsinat

A keresztségben tett fogadalmak megújítása

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk