Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyház - Végidők

“Aki Péter trónjával van szövetségben az az én emberem” - Szent Jeromos

Ahol ugyanis a holttest van, oda gyűlnek a keselyűk (Máté 24;28) - Az idők végezete, szentírás alapján

A péteri szent szék, római szent egyház és pápa

A tíz király és a két szarvú fenevad uralkodása

Szent Nílus próféciája

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk