Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

A szent római katolikus egyház hite

Mi a hit?
Istennek ajándéka és világosság, mely által az ember megvilágosíttatik  és erősen hiszi mindazokat, amiket az Isten kinyilatkoztatott és amiket a régi Római Katolikus Anyaszentegyház tanított.

A Keresztény Katolikus Egyházról

Szent Atanáz hitvallása

IV. Piusz tridenti hitvallás

Tridenti hiszekegy

Keresztény főigazságok, dogmák

Keresztény Katolikus Katekizmus

Szentségek érvényessége

Pápa Kérdés, Antipápák

Ajánlott irodalom:

IV. Pál pápa CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO - 1559. március 15.

IV. Jenő pápa CANTATE DOMINO - (Firenzei Zsinat, 1441)1442 február 4.

VIII. Bonifác pápa UNAM SANCTAM - 1302. NOVEMBER 18.

VIII. Piusz pápa TRADITI HUMILITATI -1839

XVI. Gergely pápa MIRARI VOS ARBITRAMUR - 1832. augusztus 15.

XII. Leo pápa UBI PRIMUM -1824

VII. Gergely pápa DICTATUS PAPAE - 1075

VI. Pius pápa „AUCTOREM  FIDEI” EX PROEMIO CONSTITUTIONIS APOSTOLICA - 1794. augusztus 28.

Tridenti Zsinat dokumentumai 1545. december 13. —1563. december 4.

A Tridenti (Római) Katekizmus (1566)

 

 

Illyés András: A Keresztény Életnek Példája -1683

Az Anya-szent-egyház Ceremoniái és Szertartási -1754

Benedek Strauch: Keresztény Kathólika Anyaszentegyház Hit és Erkölcsbéli Szabásainak Foglalatja -1825

Eszterházy Károly: Az Oltáriszentség előtt -1777

Gyarmathy János: Isten Országa a Földön, Egyházi Államtan -1855

Szalay Imre: Az egész keresztény Hit-tudomány katechetai tanításokban -1834

Hartvik püspök: Szent István első magyar király életirata -1854

Dr. Bartha Tamás: A szabadkőművesség, kimerítő felvilágosításul a magyar intelligentia számára -1873

Horvák Endre: Franczia egyházi Catechismus a magyar országihoz alkalmaztatva -1815

Szent Ágoston az Isten városáról írt XXII könyve -1859

A Keresztény Joságnak, 'S Eröségnek Tüköre Ditsöséges Szent István Magyarok Első S Apostoli Királyja -1790

Alois Schlör: Miért vagyok katholikus? -1840

Engelbert Eligius Richter: A keresztény katholika vallás leghatalmasabb védlelke a birodalmaknak és trónoknak. -1837

Manahan Ambrus.: A Katolikus Egyház Diadala az Első Századokban. -1864

Fleuri Klaudiusz francia apátúr: Izraelitáknak és Keresztényeknek Szokásaik és Erkölcseik  2. kötet -1802

Karcsú Antal Arzén: A lélek napi tápja - 1872

 

Száz Ének a keresztény katholika egyház hitágazat és szertartásaira alkalmazva az ájtatos hivek számára. -1842

Magyar kis-Officium Avagy: Mindennapi Ájtatos Gyakorlások -1840
János Molnár: Az anya-szent-egyháznak történeti. -1769

Hatodik Pius Római Pápától kiadatott imádságos könyvetske -1806

Szent Biblia: Az-Az: Istennek Ó És Új Testamentomában Foglaltatott Egész Szent Írás -1751

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk