Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

A péteri szent szék, római szent egyház és pápa

 

A pápa tévedhetetlen és szent:

A római pápa, ha a kánonoknak megfelelően választották, Szent Péter érdemeire való tekintettel kétségkívül szent lesz. - (Szent Symmachus pápa; Szent Enodius; dictatus papae; unam sanctam)

A pápa nem tud hibázni! (VII. Gergely pápa)

Az általa kiátkozottakkal egyebek közt még ugyanabban a házban sem tartózkodhatunk. (Dictatus Papae)

A római pápa rendelete nélkül nem lehet egyetemes zsinatot összehívni. (Dictatus Papae)

Nem tekinthető katolikusnak az, aki a római egyházzal nincs egységben. (Dictatus Papae)

A római pápát nem itélheti meg senki! (csak az Isten) (Dictatus papae)

Minden embernek kötelessége alávetni magát a római pápának.(Unam Sanctam)

 

Római egyház tévedhetetlensége:

A római egyház még soha nem tévedett, az írás tanúsága szerint örökké tévedhetetlen lesz. (Dictatus Papae)

Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr. (Dictatus Papae)

 

Szent Péter katedra széke:

Szent Ciprián (De Unitate Ecclesiae ) (Kr. u. 251)

"Az Úr mondta Péternek: 'Én is mondom neked: Péter vagy, erre a kőszálra építem Anyaszentegyházamat, s a pokol kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.' (Mt 16,18-19). ... Őrá építette az egyházat, neki parancsolta meg először nyája legeltetését (Jn 21,17), és noha az összes apostolnak ugyanolyan hatalmat adott, mégis egy tanítói széket alapított, és tekintélyével az egy egység egy alapját és eredetét határozta meg. A többi (apostol) is az volt, ami Péter, de az elsőséget Péter kapta, és így mutatkozik meg az egy egyház, és az egy szék. Pásztorok mindannyian, de egy nyáj van, amelyet az összes apostol közös egyetértéssel legeltet. Aki ezt a Péter-egységet nem tartja, az hogyan gondolhatja, hogy megtartja a hitet? Aki elhagyta Péter székét, amelyre alapozódott az egyház, az hiheti magáról, hogy az egyházban van?"

 

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgyahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Cipirán

 

A két kard hatalma Szent Péter udóda kezében:

Ha a földi hatalom letér a helyes útról, akkor a lelki erőnek hatalma van megítélni; de ha egy kisebb lelki erő eltér a helyes útról, a kisebb rangút bírálják a felsőbbrendűek; de ha a legfőbb hatalom [pápaság] tér le a helyes útról, akkor azt embernek nem lehet megítélni, hanem csak Istennek egyedül. Az apostol így tesz bizonyságot: "Ők akik a lelki bírók mindenek felett, de őket nem bírálja el senki." (Unam Sanctam)

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk